Workshops & trainingen OR/(G)MR

Om de kennis van deelnemers aan medezeggenschap te vergroten is het van belang dat zij zich blijven scholen. Hieronder vind je mijn aanbod van workshops en trainingen. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op om te bepalen welke vorm van toepassing is op jouw situatie en bespreken we de mogelijkheden.

Aanbod trainingsonderdelen

Vergadertechnieken

Als groep ben je aan elkaar overgeleverd, je zit met verschillende personen en met verschillende kwaliteiten aan tafel. Vervolgens wil je als OR/(G)MR goed voor de dag te komen in de overlegvergadering met de bestuurder of andere overlegpartners. Tijdens mijn trainingen gaan we ‘live’ oefenen in verschillende situaties. We bereiden een onderwerp voor, we oefenen de voorbereiding en vervolgens het overleg met de bestuurder. Na de training heb je handvatten om in de praktijk je invloed uit te gaan oefenen.

Opstarten van OR of (G)MR

Wanneer je met een (deels) nieuwe groep start is het goed om afspraken te maken over de wijze waarop je je werk gaat doen. Ook kennis maken met elkaar en in je nieuwe functie is van belang. In één of twee dagen help ik jullie op weg naar een goede start. Jullie hebben een gezamenlijk doel uitgewerkt en afspraken gemaakt over de samenwerking. De voorzitter en vicevoorzitter worden gekozen en het secretariaat wordt opgepakt.

Teamvorming

Omdat medezeggenschapsorganen altijd gekozen worden, is het niet vanzelfsprekend dat de deelnemers een chemie met elkaar hebben. Mensen komen vanuit verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie bij elkaar en moeten met elkaar een belangrijke taak uitoefenen. Namelijk namens je collega’s zo goed mogelijk meedoen met de besluitvorming. Tijdens mijn trainingen werken we automatisch aan deze teamvorming. Maar als de dynamiek er om vraagt kan er specifiek op bepaalde situaties ingespeeld worden.

People using laptop

Eenmalige werksessie voor het behandelen van een adviesaanvraag

De beeldvorming is de belangrijkste fase van een advies- of instemmingsaanvraag. In deze fase mag je nog geen mening vormen en ga je als groep bekijken of je voldoende weet om over te kunnen gaan tot een oordeel. In deze beeldvormende fase kunnen er bijzondere inzichten naar voren komen die je niet altijd hebt voorzien. Ook als je van nature je mening eigenlijk al paraat hebt, eigenlijk als vóór het lezen van de aanvraag.

Om in de beeldvorming te blijven zijn er diverse analysemodellen die je kan gebruiken. Ik kan jullie in deze fase helpen met de voorbereiding, bespreking en behandeling van het voorgenomen besluit.

Alle trainingsonderdelen kunnen gecombineerd worden binnen een één of tweedaagse training.

Manon MZO Workshops

Afhankelijk van de ervaring die jullie zelf al hebben, kan je bij mij kiezen uit meerdere workshops. Wil je graag direct resultaat en gelijk oefenen? Kies dan voor een korte werksessie.

Voor nieuwe OR of MR-leden, maar ook voor bestuurders en HR-medewerkers bied ik een interessante workshop over de wet. De taaie wetsartikelen worden op een creatieve en speelse wijze aangeboden. Indien gewenst kan de workshop ook virtueel gevolgd worden. (via ZOOM)

Werksessie 1 dagdeel (kort & gelijk oefenen)

WOR beginners

Op creatieve wijze neem ik je mee in de belangrijkste onderdelen van de Wet op Ondernemingsraden

WOR verdieping

Opfrissen van de kennis over de Wet op ondernemingsraden en wat er nog meer uit de wet te halen valt.

WMS beginners

Op creatieve wijze neem ik je mee in de belangrijkste onderdelen van de Wet Medezeggenschap op Scholen

WMS verdieping

Opfissen van de kennis over de Wet Medezeggenachap op Scholen en wat er nog meer uit de wet te halen valt.

Professioneel gesprek of contact?

Tijdens een professioneel gesprek kunnen we je huidige situatie bespreken of een vraagstuk uit jouw praktijk. Je krijgt tijdens dit gesprek mijn objectieve zienswijze en ik adviseer je over een mogelijke aanpak. Natuurlijk hoop ik dat we daarna contact houden! Laat me weten als je interesse hebt in een gesprek door mij te bellen of door het invullen van het contactformulier.
Ook voor aanvragen van mijn diensten heb ik graag telefonisch contact.