Privacy verklaring

Wanneer je mijn website bezoekt en/of contact met mij zoekt, vertrouw je mij bewust of onbewust
persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leg ik uit:

 1. welke gegevens ik verzamel
 2. waartoe ik dat doe
 3. hoe ik ermee omga
 4. hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

Inhoudsopgave

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je mijn website bezoekt en/of contact met mij zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens
achter. Hieronder beschrijf ik welke gegevens ik over je verzamel.


– Als je mijn website bezoekt, registreert mijn server je IP-adres.
– Als je mij belt of mailt voor informatie geef je meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres.
– Wanneer je je inschrijft voor een training vraag ik om contactgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon (voor en achternaam)
 • Factuuradres van de organisatieachternaam,
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Namen van de andere cursisten
 • Ik vraag je soms ook naar je huidige functie en ervaring met medezeggenschap, maar die
  informatie is niet verplicht.


– Wanneer je deelneemt aan een training of opleiding vraag ik je om voorbeelden te geven van
situaties uit je werk.
– Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer. Op mijn website
gebruik ik geen tracking-cookies om je gangen na te gaan en we hebben geen like-buttons die je
gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook.


Bedrijfsgegevens tijdens mijn ondersteuning als ambtelijk secretaris
In principe werk ik in de omgeving van de opdrachtgever. Wanneer dit een office 365 omgeving is dan
synchroniseer ik mappen uit deze omgeving met mijn (vaste) computer. Deze gegevens worden alleen
gebruikt om de OR/GMR te ondersteunen.

2. Waartoe verzamel ik deze persoonsgegevens?

Ik verzamel je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met mijn ondersteuning, workshops, trainingen, adviezen en coaching. Ik heb die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of mijn aanbod aansluit bij je leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren.
Verzameling persoonsgegevens tijdens mijn ondersteuning en bij workshops/trainingen
Het kan voorkomen dat er persoonsgegevens worden verzameld tijdens mijn ondersteuning of tijdens een
workshop/training. Bijvoorbeeld wanneer er tijdens een training een actieplan wordt uitgewerkt. Deze gegevens worden dan verwerkt in het verslag van de training dat na afloop naar de bij mij bekende contactpersoon wordt toegestuurd. Indien bestanden te groot zijn om per mail te versturen, maken we in
overleg gebruik van WeTransfer. Voor het plaatsen van een referenties op onze website vraag ik nadrukkelijk jouw toestemming en geef je zelf aan onder welke naam de referentie geplaatst mag worden.
Wat doe ik niet met jouw gegevens?
Ik verzamel je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

3. Hoe ga ik om met je persoonsgegevens?

Ik behandel alle gegevens die ik van je ontvang vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ik ze alleen deel met
anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn werk of om te voldoen aan mijn wettelijke
plichten. Ik deel je gegevens met:

 • eventuele collega’s die voor mij invallen
 • mijn boekhouder Crownduck Administratie & Advies
 • mijn webhost en marketingbureau Meceda.

Deze partijen bezitten ook een privacyverklaring om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt
vertrouwelijk behandelen.

Bewaren van gegevens
Mijn computer is beveiligd met wachtwoorden en een firewall. Na afsluiting van een opdracht wordt de connectie, in geval gebruik office 365, opgeheven en bezit ik geen gegevens meer van de opdrachtgever. Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van de laatst genoten cursus en/of advisering. De gegevens van potenti le klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Uitzondering: Als onderneming ben ik wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Bescherming van jouw gegevens
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiermee vindt een adequate borging plaats van je persoonsgegevens. Mijn eigen computers/devices zijn beveiligd met een professionele firewall. Mijn website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar mijn website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het slotje dat verschijnt in je browser. Op mijn website maak ik gebruik van alleen technische en functionele cookies en niet van tracking cookies
die inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail sturen naar info@manonmzo.nl
Toestemming intrekken of bezwaar maken 
Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaarte maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar:
info@manonmzo.nl
Gegevens verwijderen
Naast het intrekken van je toestemming of het maken van bezwaar, heb je ook het recht om een verzoek
in te dienen om je verwerkte gegevens te laten verwijderen. Stuur een e-mail naar: info@manonmzo.nl
Reactietermijn op ingediend verzoek
Ik reageer dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je ingediende verzoek.

Mocht je hier aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
Heb je tips, vragen of andere feedback? Ik hoor het graag van je!

Groetjes, Manon Krol