Coaching & begeleiding AS

Op deze pagina vind je de mogelijkheden die er zijn op het gebied van coaching en begeleiding van jou als ambtelijk secretaris. Als collega’s onderling kunnen we veel van en met elkaar leren, ik draag daar graag actief aan bij!

Persoonlijke coaching AS

Ambtelijk secretarissen werken veelal solo en kunnen soms wel een collega gebruiken! Niet alleen om te sparren over het werk maar ook om te reflecteren en te leren. Mijn coachsessies staan bekend als laagdrempelig en gezellig! Het doel van de sessie bepaal je zelf en vanzelfsprekend bepalen we samen op welke wijze we aan de slag gaan. Ervaring leert dat reeksen van vijf afspraken het meest effectief zijn, maar we kunnen flexibele afspraken maken afhankelijk van jouw behoefte. Gesprekken vinden virtueel of live plaats, naar gelang de situatie en jouw behoefte. Praten kan bijvoorbeeld ook wandelend, op een bankje in het bos of tijdens een ontbijt, lunch of diner.

Intervisie voor ambtelijk secretarissen

Vanuit de BVMP (Beroepsvereniging voor Medezeggenschaps Professionals) begeleid ik groepen ambtelijk secretarissen met intervisie. Op een professionele en speelse wijze bespreken we vraagstukken die we in ons beroep meemaken. Na een intervisiebijeenkomst kan je aan de gang met nieuwe inzichten en ideeën.

Trainingsonderdelen bij AS opleidingen

Vanaf eind 2021 verzorg ik ook trainingen bij de AS-opleidingen. Bij deze organisatie leer je praktijkgericht toepassen van je rol als ambtelijk secretaris en alles wat daarbij komt kijken.
Coach by whiteboard
Coach by whiteboard

Instellen van een OR/GMR

Soms start je met een nieuwe groep in de medezeggenschap, ofwel omdat de OR/(G)MR voor het eerst wordt opgericht ofwel na verkiezingen. Ik kan de groep op weg helpen door het opzetten van een secretariaat en samen te zoeken naar de juiste werkwijze. Ook kan ik van betekenis zijn voor de bestuurder in het opstellen van een voorlopig reglement en het organiseren van verkiezingen.

Professioneel gesprek of contact?

Tijdens een professioneel gesprek kunnen we je huidige situatie bespreken of een vraagstuk uit jouw praktijk. Je krijgt tijdens dit gesprek mijn objectieve zienswijze en ik adviseer je over een mogelijke aanpak. Natuurlijk hoop ik dat we daarna contact houden! Laat me weten als je interesse hebt in een gesprek door mij te bellen of door het invullen van het contactformulier.
Ook voor aanvragen van mijn diensten heb ik graag telefonisch contact.