Author: Manon

Registratie CRKBO

Sinds november 2021 is Manon Medezeggenschap Ondersteuning geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat Manon ook haar trainingen met vrijstelling van BTW kan aanbieden. Tijdens

Lees verder »