Manon Krol

Mijn missie
Ik wil een bijdrage leveren aan alle vormen van medezeggenschap. Belangrijk is dat medewerkers van alle lagen in de organisatie gehoord worden. Mensen kunnen, soms zonder dat zij het zelf door hebben, prachtige ideeën hebben. Deze ideeën kunnen bestuurders/managers en beleidsmedewerkers weer omzetten in hun beleid of regelingen. Daarnaast zijn de medewerkers de basis van de organisatie waardoor het voor de bestuurder belangrijk is dat hij weet wat daar leeft. Graag draag ik bij aan dit proces van medezeggenschap binnen organisaties.

Mijn passie
Ik geloof in betere besluitvorming van bestuurders bij een goede en constructieve samenwerking met medewerkers. Dit leidt automatische tot een bedrijfsvoering met goede resultaten. De medewerkers kunnen door de OR vertegenwoordigd worden. In mijn Utopia is de bestuurder oprecht geïnteresseerd in wat zijn medewerkers (of ouders en leerlingen) willen en wat er bij hen leeft. Hij vraagt geen advies omdat de WOR/WMS het zegt maar omdat hij vindt dat zijn besluit dan beter gedragen wordt.

Mijn competenties
Oprechte interesse! Ik ben oprecht geïnteresseerd in mijn medemens en probeer daarmee anderen te stimuleren dit ook te zijn. Mensen kunnen bijzondere ideeën en opvattingen hebben die je een andere kijk geven op bepaalde onderwerpen.

Creatief!
Vanuit een creatieve kijk op mijn werk zorg ik dat het MZ-werk leuk blijft en ik enthousiast blijf. Als iets niet linksom lukt, dan probeer ik het rechtsom.

Respect!
Iedereen is van gelijke waarde, van bestuurder tot de medewerker op de werkvloer. Ik heb respect voor alle lagen en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ik draag uit dat alle meningen belangrijk zijn bij het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de medewerkers.

Met deze competenties en mijn tactvolle sociale vaardigheden kan ik in alle openheid zaken bespreken en ga ik met vertrouwen confrontaties aan.

Ruim 25 jaar ervaring en kennis met medezeggenschap

Vanaf mijn jonge werkjaren was ik al betrokken bij OR-werk en heb ik veel meegemaakt op dit gebied. Een secretariaat voeren is voor mij gesneden koek, dit heb ik de afgelopen 20 jaar in diverse vormen gedaan. Mijn kennis rondom het professioneel ondersteunen van OR’s heb ik in de afgelopen 7 jaar uitgebreid door het werken voor OR’s van groot tot klein en in verschillende organisaties. Ook heb ik drie leergangen voor ambtelijk secretaris OR gevolgd en meerdere opleidingen rondom faciliteren van groepen.

Wie is Manon
Geboren en getogen in Den Haag woon ik met mijn man Henk en kinderen Peter en Mendy in Leidschenveen. Naast mijn werk was ik zelf actief in medezeggenschapsraden van de scholen van mijn kinderen. In mijn vrije tijd rijd ik graag motor, fiets ik zoveel mogelijk, zing ik en sport ik fanatiek.
Mijn werkende leven begon in de kraamzorg waar ik met veel plezier en passie jonge gezinnen en beginnende collega’s heb begeleid in de omgang met de nieuwe gezinssituatie. Na ongeveer tien jaar ben ik op kantoor gaan werken en bleek ik als snel de ‘verzorgende’ medewerker op kantoor. De functie van officemanager en later van secretaresse was mij op het lijf geschreven en heb ik mezelf met liefde aangeleerd. Door mijn aanhoudende behoefte om de medezeggenschap te ondersteunen kon ik in 2009 starten bij een OR van TNO. Sindsdien doe ik niks liever dan OR’s ondersteunen bij hun belangrijke taak.
Ik hou van gedoe en veranderingen. Hiermee zeg ik niet dat ik dat makkelijk vind, het stimuleert en motiveert mij om met plezier mijn werk te doen.

Heb jij mij nodig?
Ik ondersteun OR’s, MR’s en bestuurders om de medezeggenschap te organiseren. Ook geef ik actieve en leuke workshops over de WOR of WMS en geef ik maatwerktrainingen aan OR’s en (G)MR’s.

Klik hier om contact met mij op te nemen.