Hieronder staan voorbeelden van gedoe, graag help ik jullie om dit gedoe om te zetten in iets goeds!

Moeizame relatie tussen de bestuurder en de OR/MR
Ik adviseer in de samenwerking en begeleid spannende processen tussen bestuurder en OR/MR om tot een constructieve samenwerking te komen.

Weinig ervaring met medezeggenschap en de opzet van een OR/MR
Mijn overtuiging van de kennis en kunde van OR/MR-leden is groot. Ik geef jullie in korte tijd voldoende handvatten om zelfverzekerd in gesprek te gaan met de bestuurder.

Geen secretariaat, OR/MR-leden moeten zelf alles regelen
Het opzetten van een secretariaat om vervolgens een (ambtelijk) secretaris in te werken. (sjablonen voor agenda’s, verslagen, adviesbrieven en correspondentie)

Onderlinge meningsverschillen in de OR/MR
Op een creatieve en speelse manier ondersteun ik tijdens de vergadering in het vormen van beeld-, oordeel- en besluitvorming. Hierbij komt iedereen aan bod en tellen alle meningen even zwaar.

We kunnen geen nieuwe kandidaten vinden (niemand wil in de OR/MR)
Met eigen middelen en kracht help ik de OR/MR om verkiezingen te organiseren. Doel is twee keer zoveel kandidaten als zetels. Over alle organisatorische zaken hoeft de OR zich geen zorgen te maken!

Moeizaam contact met de achterban
Ik denk mee over de communicatie met de achterban en geef de OR handvatten om hun achterban te leren kennen of te weten wat er speelt onder de collega’s. Tot de mogelijkheden behoort het opzetten van een digitale nieuwsbrief, jaarverslag, website of ander medium. Deze media bestaan naast het face-to-face contact met collega’s.

Geen digitaal archief
Archief is alléén interessant als je iets (terug) zoekt. Op een simpele en zorgvuldige manier archiveren is mijn specialiteit. Ik deel deze kennis graag met OR’s zodat zij snel en zonder moeite documenten terugvinden.