Als professionals in de medezeggenschap hebben jullie ook wel eens te maken met gedoe. Hieronder staan voorbeelden van gedoe, ik vraag je bij deze om aan mij te denken zodat ik dit gedoe kan omzetten in iets goeds!

Een OR heeft een secretaris die coaching of training on the job nodig heeft.
Ik ben een kei in het inwerken en opleiden van een (ambtelijk) secretaris.

Je signaleert dat een OR behoefte heeft aan een ondersteuner, met name in het vergaderproces.
Je zou de OR kunnen adviseren om mij te bellen, dan krijgen ze een ‘gratis dialoog’! Als trainer heb je er profijt van dat een OR de stof uit cursus makkelijker kan toepassen in hun praktijk.
Als trainer heb je profijt van mijn ondersteuning, ik ondersteun de OR in de voorbereiding bij het bepalen van de scholingsvraag en ik faciliteer de OR bij het toepassen en uitwerken van de training in hun praktijk.

Je bent ambtelijk secretaris en hebt behoefte aan feedback.
Ik praat graag met collega’s over ons mooie en leuke werk. Voor serieuze feedback of inwerken/opleiden van beginnende collega’s zit je bij mij goed!

Vanzelfsprekend ben jij voor mij een belangrijke collega en onderdeel van mijn netwerk.
Ik zal waar mogelijk betrekken bij het aantrekken van trainers/adviseurs voor de OR’s waarbij ik werk.

Ik zou het leuk vinden om jou een keer te spreken! Ook vind ik het fijn als je mij in contact brengt met OR’s en bestuurders/HR-medewerkers die op zoek zijn naar een ondersteuner. Als dank neem ik je op in mijn netwerk en kunnen we vanzelfsprekend contact hebben voor intervisie of lastige vraagstukken in het werk.