Besluitvorming in de organisatie kan gepaard gaan met gedoe waardoor je commitment mist en het soms onnodig lang duurt voordat een besluit genomen kan worden. Ook kan het zijn dat je de medewerkers nog helemaal niet betrekt bij de besluitvorming. Hieronder staan voorbeelden van gedoe, graag help ik om dit gedoe om te zetten in iets goeds!

Moeizame of verstoorde relatie met de OR of MR
Als onafhankelijke procesbegeleider kan ik van betekenis zijn in het verbeteren van de relatie tussen bestuurder en OR of MR. Dit doe ik onder meer door in gesprek de verschillende belangen boven tafel te krijgen. Hierbij staan openheid naar- en respect voor elkaar bovenaan.

Geen formele adviezen in de vorm van correspondentie
Met mijn ervaring in het behandelen en schrijven van adviezen voor OR’s ben ik expert geworden in het schrijven van adviesaanvragen. Een complete adviesaanvraag leidt tot een snellere besluitvorming bij de OR. Ik kan op verzoek een sjabloon maken waarbij alle formele zaken aan de orde komen.

Je hebt nog geen OR of MR
Bij het werven van OR-leden gebruik ik graag de inbreng van de bestuurder. Jij bent immers gebaat bij een professionele OR die je helpt je om de juiste besluiten te nemen. Daarnaast is de OR van betekenis bij de uitvoering van de besluiten.
Het opstellen van reglementen en statuten, verkiezingen uitschrijven en verkiezingen organiseren neem ik uit handen!
De startende OR kan ik ondersteunen, ik geef ze een bodem waarop ze verder kunnen bouwen. Hierbij kan ik een adviserende rol naar zowel OR als bestuurder nemen.

Onervarenheid met medezeggenschap, weinig kennis van de WOR of WMS
Bij onervarenheid met medezeggenschap kan ik bestuurder en management meenemen in de wereld van de medezeggenschap, WOR of WMS. Ik laat zien hoe waardevol medezeggenschap is voor een optimale bedrijfsvoering.

Je hebt een medewerker die het vak van ambtelijk secretaris op zich wil nemen
Ik ben bijzonder goed in het inwerken, coachen en opleiden van een beginnende ambtelijk secretaris